Filosofie van A tot Z

Filosofie van A tot Z


Redactie:Nico Groen

  • Nederlands
  • 252 pagina’s
  • Spectrum
  • september 2007
  • Samenvatting

    Doel van dit opzoekboek is het verklaren van de belangrijkste begrippen van de filosofie. Deelgebieden als metafysica, de logica, de wijsgerige antropologie, de ethiek en de esthetica, en vooral de wijsgeren zelf, die tal van termen hebben gecreeerd en oude begrippen van nieuwe betekenissen hebben voorzien, komen uitgebreid aan de orde.