Filosofie : een inleiding

Filosofie : een inleiding


Auteur:J. van Eijck

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • augustus 2002
  • Samenvatting

    Wie zoekt naar een toegang tot het gebouw van de filosofie wordt aan brede poorten door deze of gene school of inrichting uitgenodigd een bril op te zetten die de juiste filosofische kijk op het interieur moet verschaffen. In dit boek wordt voor een zij ingang gekozen om die poorten te vermijden. Eerst wordt aandacht besteed aan het analyseren en beoordelen van taalgebruik en redeneringen. Vervolgens worden de verworven vaardigheden ten nutte gemaakt bij het bestuderen van filosofische problemen. Er wordt een indruk gegeven van de manier waarop zulke problemen kunnen worden aangepakt en uitgewerkt. Het doel is de lezer de weg te wijzen naar het echte filosofische inzicht, dat wil zeggen het met eigen ogen beoordelen van filosofische vragen en voorgestelde antwoorden. Filosofie: een inleiding is een algemene, systematische inleiding in de wijsbegeerte op elementair niveau.