Filipijnen

Filipijnen


Auteur:Sjon Hauser

  • Nederlands
  • 130 pagina’s
  • Stichting LM Publishers
  • april 2011
  • Samenvatting

    De vriendelijke bevolking en de fraaie natuur zijn een kant van de Filipijnen, maatschappelijke misstanden als bittere armoede, ongebreidelde corruptie en een royale portie geweld vormen een andere kant. De Filipino’s zijn de laatsten om die misstanden te ontkennen. De oorzaken zoeken ze veelal in het egoisme van de mens. Ook wordt gewezen op de grote verdeeldheid onder de bevolking. Veelal ontbreekt een nationaal gevoel in het eilandenrijk, lokaal en regionaal chauvinisme overheersen. De Filipino steekt de draak met zijn identiteit door zich te definieren als ‘een Engels sprekende Maleier met een Spaanse naam die Chinees eten eet’.De Landenreeks is de betrouwbare bron van informatie over meer dan zestig landen in de wereld. De Landenreeks geeft een toegankelijk beeld van waar het in een land nu werkelijk om draait. Zonder in cliches te vervallen, schetst de reeks het gewone en het bijzondere van een land, en legt ook het karakteristieke van zijn bevolking bloot. Grensverleggend en onmisbaar.