Felicien Rops

Felicien Rops


Auteur:F?licien Rops

  • Nederlands
  • 118 pagina’s
  • Terra
  • februari 2005
  • Samenvatting

    Als Felicien Rops (1833-1898) in 1874 vanuit Brussel naar Parijs vertrekt, ontdekt hij het moderne leven, dat hij grandioos vertolkt via zijn geliefkoosde thema: de vrouw.Zijn tekeningen maar vooral zijn gravures verwerven snel grote faam. Hij werkt samen met literaire reuzen als Baudelaire, Mallarme en Verlaine.Uiteindelijk gaat hij de geschiedenis in als de grootste 19de-eeuwse verbeelder van onverbloemde erotiek. In dit boek is een prachtige reeks van deze intrigerende prenten bijeengebracht.