FD Okay / 1 Beheer gebouwen en apparatuur

  • Nederlands
  • Edu-Actief
  • juni 2010
  • Samenvatting

    Dit eerste deel is geschreven op kerntaak 1 van het kwalificatiedossier (2012-2013). Bij dit deel zit een leerling-digicode voorin het boek.Wanneer deze code is geactiveerd, heeft een leerling 2,5 jaar toegang tot het lesmateriaal op www.fd-okay.nl dat bij dit eerste deel hoort.(Praktijk)opdrachten, stappenplannen, instructiefilms en diverse andere bronnen zijn te vinden op de methodesite www.fd-okay.nl. Dit eerste deel wordt gebruikt door de niveau 2- en niveau 4-opleiding. Via de inhoudsopgave wordt duidelijk aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4.Je leert hoe apparaten werken en hoe je de apparaten moet onderhouden, hoe je ruimtes goed inricht, welke veiligheidsvoorschriften er zijn en hoe je hiermee omgaat, hoe je werkt met een toelatingsbeleid en hoe je brand- en sluitrondes doet.