Farmacotherapie op Maat

Farmacotherapie op Maat


Auteur:Th.P.C.G.M De Vries

  • Nederlands
  • 148 pagina’s
  • Reed Business
  • oktober 2006
  • Samenvatting

    Farmacotherapie op maat geeft een beschrijving van een praktische methode voor farmacotherapie op maat die aan de Faculteit Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen is ontwikkeld door de vakgroep Klinische Farmacologie in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. Farmacotherapie heeft tot doel de optimale behandeling van patienten met geneesmiddelen.De kennis van ziekten en geneesmiddelen is de laatste decennia aanzienlijk gegroeid; dit resulteerde in een toename van het aantal geneesmiddelen. Daardoor is enerzijds therapie op maat beter mogelijk, anderzijds is het keuzeproces complexer geworden. Dat het moeilijk is farmacotherapie toe te passen, blijkt uit het feit dat het prescriptiebeleid voor verbetering vatbaar is en de collectieve kosten te hoog zijn. Formularia, protocollen en standaarden bieden weliswaar houvast, maar het persoonlijk oordeel van de arts over de toestand van elke individuele patient blijft altijd doorslaggevend.Het boek bestaat uit 4 hoofdstukken1) De basis: Dit hoofdstuk behandelt de interactie tussen patient en geneesmiddel, die de grondslag vormt voor de farmacotherapie op maat.2) De voorbereiding: Dit hoofdstuk behandelt de manier waarop een persoonlijk formularium met basisgeneesmiddelen kan worden verkregen.3) Het stappenplan: Dit hoofstuk beschrijft de behandeling van patienten met de basisgeneesmiddelen.4) Casuistiek: Aan de hand van twee voorbeelden wordt de methode geillustreerd.DoelgroepZowel nationaal als internationaal onderzoek heeft aangetoond dat studenten in de geneeskunde die deze methode hanteren in staat zijn farmacotherapie op maat te verzorgen, dit in tegenstelling tot studenten zijn volgens de traditionele methode van kennisoverdracht: deze moeten zicht tijdens de co-assistentschappen veelal tot een passieve rol beperken. Dit boek is dan ook primair geschreven voor studenten, en voor docenten die overwegen hun onderwijs in farmacologie en farmacotherapie te veranderen. Ook ervaren artsen kunnen dit boek gebruiken bij nascholingsactiviteiten en om hun voorschrijfgedrag te evalueren.AuteurDr.R.H. Henning is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen als Universitair hoofddocent Disciplinaire Klinische Farmacologie. Eveneens werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen is dr. TH.P.G.M. de Vries als Hoogleraar Afdeling Medische Farmacologie. Dr. L. van Bortel is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Limburg als Hoogleraar Farmacotherapie.