Farmacotherapeutisch Kompas / 2011

Farmacotherapeutisch Kompas / 2011

  • Nederlands
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Het Farmacotherapeutisch Kompas is een boek over geneesmiddelen en de toepassing ervan. Geneesmiddelen die op grond van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening wog) mogen worden afgeleverd, worden hierin besproken. De essentie van het Farmacotherapeutisch Kompas is dat de geneesmiddelen zijn voorzien van voorschrijfadviezen op grond van farmacotherapeutische en/of economische overwegingen.Het is primair bestemd voor voorschrijvers (artsen) en afleveraars (apothekers)en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid. Het FarmacotherapeutischKompas is ook zeer informatief voor anderen, hoewel van hen wel enige inhoudelijke kennis wordt verwacht.Op deze cd-rom is het gehele boek via een gebruiksvriendelijk systeem ontsloten. Op verschillende manieren vindt u de informatie die u nodig hebt. U kunt zoeken via het uitgebreide trefwoordenregister. Ook kunt u full-text zoeken op alle woorden in het boek of op woordcombinaties. Verder vindt u informatie via een gerichte zoekactie op stof- en merknamen, op ATC-codes, ICD-10-codes en op indicaties. Daarnaast kunt u gericht zoeken in preparaatteksten, inleidingen en kostenoverzichten. De gevonden gegevens kunt u eventueel afdrukken of exporteren voor verder gebruik.