Faillissementsrecht

Faillissementsrecht


Auteur:N.J. Polak

  • Nederlands
  • 409 pagina’s
  • Kluwer
  • oktober 2005
  • Samenvatting

    Dit boek behandelt het insolventierecht opgenomen in de Faillissementswet. Het faillissement, de surseance van betaling en de schuldsanering natuurlijke personen komen aan de orde. De jurisprudentie van de Hoge Raad is verwerkt, evenals belangrijke uitspraken van lagere instanties. Ook de EU Insolventieverordening wordt besproken. Omdat het primair om een leerboek gaat, zijn – meer dan in de vorige drukken – accenten gelegd op belangrijke leerstukken en uitspraken, zoals: de gevolgen van de faiilietverklaring, de pauliana, de rol van de curator en rechtercommissaris, het accoord etc. De behandeling van de schuldsaneringsregeling is beperkt. Gezien de volledigheid is het boek ook zeer bruikbaar voor de praktijk. De rechtspraak en wetgeving is geactualiseerd naar de situatie in het voorjaar 2005.