Factor-E / Verpleegtechnische vaardigheden voor MZ PBG deel 1 / deel Training + www.factor-e.nl

Factor-E / Verpleegtechnische vaardigheden voor MZ PBG deel 1 / deel Training + www.factor-e.nl


Auteur:Marcel Martinus

  • Nederlands
  • 40 pagina’s
  • Edu-Actief
  • maart 2014
  • Samenvatting

    Het verlenen van eerste hulp aan kinderen is anders dan eerste hulp verlenen aan volwassenen. Om dit goed en veilig te kunnen uitvoeren is specifieke kennis nodig gericht op de doelgroep: kinderen. Vanuit die kennis en vanuit een stappenplan wordt er vervolgens veel geoefend. Deze oefeningen zijn gericht op het verlenen van eerste hulp aan kinderen bij grote en bij kleine ongelukken.Toetsbare producten: persoonlijk verslag, twee demonstraties van vaardigheden die gaan over het verlenen van eerste hulp aan kinderen.Deze training kan worden gebruikt voor de opleiding:-onderwijsassistent. Factor-E voor SAWFactor-E bestaat uit cursussen, trainingen en projecten naar het leerlijnenmodel van De Bie. Het materiaal van Factor-E behandelt de onderwerpen vanuit de praktijk.In een training staan het handelen en het ontwikkelen van vaardigheden centraal. De student kan op een actieve manier oefenen met de vaardigheden. De training bevat veel oefeningen. De student oefent de vaardigheden individueel of in groepsverband. Eventuele stappenplannen zijn weergegeven inwerkmodellen. In de training komen ook opdrachten voor. In de opdrachten wordt een enkele theoretische achtergrond gegeven indien nodig. Een training heeft een omvang van 40 SBU (instructie, begeleiding, oefening, huiswerk).