Facility Management

Facility Management


Auteur:G.W.A. Maas

  • Nederlands
  • 434 pagina’s
  • Kluwer
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Het traditionele domein van facility management is het beheren van huisvesting, services en middelen. De auteurs tonen aan dat deze activiteiten onlosmakelijk zijn verbonden met andere ondersteunende disciplines zoals informatie- en communicatietechnologie (ICT) en vastgoedmanagement. Zij pleiten ervoor dat facility management, ICT en vastgoedmanagement niet afzonderlijk gemanaged kunnen worden, maar juist op elkaar afgestemd moeten worden.Deze uitgave geeft:- Een helder totaalbeeld van waar het vak facility management zich nu bevindt- Geen nieuwe visies of vergezichten- Een geordende bundeling van hedendaagse kennis op het vakgebied facility management’ De kracht van dit boek schuilt juist in het niet maken van een keuze maar het integendeel belichten van alle aspecten van het facility management vanuit verschillende invalshoeken. ‘Frank Voss CFM, facility manager F. van Lanschot Bankiers NV, President IFMA-Holland