Expressiever En Gemakkelijker Spreken Dr

Expressiever En Gemakkelijker Spreken Dr


Auteur:T. Dinger

  • Nederlands
  • 131 pagina’s
  • Coutinho
  • juli 2001
  • Samenvatting

    Voor politici, leraren en toneelspelers, maar ook voor verkopers en vertegenwoordigers geldt dat het spreken een heel belangrijke rol speelt in hun activiteiten. Iedereen die er, beroepshalve of anderszins, belang bij heeft stil te staan bij zijn ‘manier van spreken’, vindt in dit boek een groot aantal suggesties om zich van zijn spreekgedrag bewust te worden en er zelf invloed op uit te oefenen. Het gaat hierbij niet alleen om aspecten als stemvermoeidheid, te snel, te saai of te onduidelijk spreken, maar ook en vooral om het stimuleren van de positieve facetten van het spreekgedrag door middel van concrete tips. Aan de orde komen, naast onderwerpen als adem, stem, articulatie en dergelijke, de non-verbale aspecten als houding, gebaren en oogcontact. De luisteraar reageert immers vaak juist op deze signalen. Ook allerlei andere factoren die een belangrijke rol spelen komen ter sprake, zoals stemming, emoties, gevoelens van (on)zekerheid, spreekangst, akoestiek en omgevingslawaai. Wie een presentatie of toespraak wil houden treft eveneens tal van specifieke en bruikbare richtlijnen aan.