Expressiever en gemakkelijker spreken

Expressiever en gemakkelijker spreken


Auteur:T. Dinger

  • Nederlands
  • 142 pagina’s
  • Coutinho
  • februari 2008
  • Samenvatting

    Voor politici, leraren en toneelspelers maar ook voor verkopers en vertegenwoordigers geldt dat het spreken een heel belangrijke rol speelt in hun activiteiten. Iedereen die er, beroepshalve of anderszins, belang bij heeft stil te staan bij zijn ‘manier van spreken’ vindt in dit boek een groot aantal handreikingen om zich van zijn spreekgedrag bewust te worden en er zelf invloed op uit te oefenen. Het gaat hierbij niet alleen om het voorkomen van vage klachten als stemvermoeidheid, gauw buiten adem zijn, te snel, te saai of te onduidelijk spreken, maar ook en vooral om het stimuleren van de positieve facetten van het spreekgedrag.Aan de orde komen naast onderwerpen als adem, stem, articulatie en dergelijke de non-verbale aspecten, zoals houding, gebaren en oogcontact. De luisteraar reageert immers vaak juist op deze signalen. Ook factoren als gevoelens van (on)zekerheid, spreekangst, akoestiek en omgevingslawaai komen aan de orde.Ten slotte worden specifieke richtlijnen gegeven voor het houden van een presentatie of toespraak. Deze elfde druk is geactualiseerd, met name het hoofdstuk over het houden van een presentatie, voordracht of toespraak. Deze herziening bevat bovendien nog meer voorbeelden en praktische tips dan de vorige druk.De auteurs hebben als logopedist/docent jarenlang ervaring met het geven van cursussen in het spreken aan onder andere leerkrachten. Hun gemeenschappelijke belangstelling voor muziek, mime en yoga is in dit boek duidelijk merkbaar.