Examenbundel voetverzorging

Examenbundel voetverzorging


Auteur:Wim Van Der Straten

  • Nederlands
  • Syntax Media
  • juli 2012
  • Samenvatting

    De meerkeuzevragen in dit boek zijn gericht op de theoretische onderdelen van de deelkwalificaties Voetverzorger. Bij de samenstelling van dit boek is daarom uitgegaan van deelkwalificatie 3.8. Diagnose stellen, analyseren en opstellen van een behandelingsplan zoals die beschreven is in het eindtermendocument. Dit boek biedt de cursist/leerling de kans zich goed voor te bereiden op de examens.