Evert Thielen

Evert Thielen


Auteur:Wim van der Beek

  • Nederlands
  • 191 pagina’s
  • Uitgeverij WBOOKS
  • juni 2005
  • Samenvatting

    Het oeuvre van Evert Thielen is omvangrijk: epische veelluiken, eigentijdse portretten en genrestukken, landschappen en schilderijen met dieren. Met zijn veelluiken, waarin hij oude schildertechnieken verbindt met eigentijdse beeldtaal, heeft Evert Thielen veel bewondering afgedwongen. Maar zijn schilderijen verdienen eveneens de aandacht. In zijn genrestukken en portretten vervagen de grenzen tussen autonome schilderkunst en opdrachtsituatie. In de portretopdrachten die hij tot nu toe heeft uitgevoerd, manoeuvreert hij voortdurend tussen vrijheid en gebondenheid. Zijn genrestukken zijn in alle opzichten eigentijds. De schilder kiest voor invalshoeken die het moderne leven reflecteren en tegelijkertijd sluiten zijn aanpak, werkwijze en onderwerpkeuze nauw aan bij het werk van de zeventiende-eeuwse genreschilders.Evert Thielen-Herschepping van de werkelijkheid laat de lezer kennis maken met het leven en werk van Evert Thielen.