Europees recht 1963-2011

Europees recht 1963-2011

  • Nederlands
  • 334 pagina’s
  • Juridische Uitgeverij Ars Aequi
  • maart 2012
  • Samenvatting

    Jurisprudentie Europees recht bevat de cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de EG, welke van belang zijn voor het onderwijs in de eerste twee jaar van de opleiding rechtsgeleerdheid.Ten behoeve van het onderwijs is elke uitspraak voorzien van een beknopte noot. Daarnaast biedt deze bundel voor de praktijkjurist een ideale verzameling van belangrijke uitspraken op het gebied van Europees recht.