Europees recht

Europees recht


Auteur:R. Barents

  • Nederlands
  • 344 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2012
  • Samenvatting

    In het recht van de Europese Unie hebben ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon per 1 december 2009. De uitwerking daarvan in gedetailleerde voorschriften heeft geleid tot vele veranderingen in de organisatie, beleidsvoering en besluitvorming. Naast deze aspecten, die in de tiende druk van dit boek zijn verwerkt, is ook aandacht besteed aan de ingrijpende gevolgen van de financiele crisis voor het recht van de Europese Unie. Europees Recht behandelt ook de diverse maatregelen die zijn getroffen om het hoofd te bieden aan de problemen met het functioneren van de euro en de publieke schuldenlast van de lidstaten. Daarnaast zijn de meerkeuzevragen en kennisvragen uitgebreid.Europees Recht is een overzichtelijk boek over de juridische aspecten van de Europese Unie die van belang zijn voor de dagelijkse praktijk van de ondernemer of bestuurder. Het uitgangspunt voor de behandeling vormen de rechtsregels die samenhangen met de interne markt en de economische en monetaire unie. Europees Recht wordt ondersteund door de bijbehorende website.