Europa wankelt

Europa wankelt


Auteur:Wim van Rooy

  • Nederlands
  • Halewyck
  • mei 2012
  • Samenvatting

    De EU is de machtigste organisatie van Europa. Haar politieke invloed is overheersend en haar wetgeving onaanvechtbaar.Maar kritiek op de EU is ronduit afwezig in de gangbare pers en het discours van de traditionele partijen. Nochtans is er genoeg aanleiding toe: een zware economische crisis, een euro op de rand van de afgrond, bureaucratische regelneverij, afbouw van de natiestaten door multicultuur en neoliberalisme, een proletariserende arbeidersklasse, een verarmende middenklasse. Europa wordt vandaag opnieuw ontvoerd, zoals in de oude mythe. De crisis die het doormaakt is van velerlei aard maar heeft misschien ook te maken met wat Salvador de Madariaga ‘een innerlijke neiging tot zelfvernietiging’ heeft genoemd.Dit boek tracht het gebrek aan kritiek en informatie op te vullen. De samenstellers gingen in heel Europa op zoek naar kritische stemmen over de huidige toestand van ons continent. Zij verzamelden auteurs uit Belgie, Nederland, Engeland, Zwitserland, Duitsland, Roemenie, Rusland en de Baltische republieken. Zij schrijven over geschiedenis, economie, cultuur, politiek en islamisering.Dit boek bekritiseert het disfunctionele Europa van vandaag, maar het is geen ‘pavane pour une Europe defunte’. Het zijn kritische essays over de EU ten gunste van een sterk Europa, verenigd maar vrij.