Europa In Crisis

Auteur:Diverse auteurs

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Balans
  • november 2011
  • Samenvatting

    De crisis rond de Europese Monetaire Unie (emu) lijkt niet te stoppen. Het gaat allang niet meer alleen om het begrotingstekort van de Griekse overheid; de toekomst van de gezamenlijke Europese munt staat volop ter discussie. Politiek, economie en emotie strijden in het debat om voorrang. De economische kant van de kwestie wordt vaak als ingewikkeld en onbegrijpelijk gezien. Dat is onterecht.In dit boek zet het Centraal Planbureau op basis van de meest recente gegevens op begrijpelijke en toegankelijke wijze de belangrijkste kwesties die met de Europese schuldencrisis samenhangen op een rij. Waar ging het mis? Wat is er sindsdien gebeurd? En hoe moet het nu verder met de euro?Dit boek is geschreven door de CPB-medewerkers Michiel Bijlsma, George Gelauff, Arjan Lejour, Mark Roscam Abbing en Coen Teulings.