Etymologisch woordenboek van het Nederlands / Ke-R

Auteur:Marlies Philippa

  • Nederlands
  • 695 pagina’s
  • Amsterdam University Press
  • december 2007
  • Samenvatting

    In het nieuwe Etymologisch woordenboek van het Nederlands wordt de oorsprong en ontwikkeling van meer dan 14.000 Nederlandse woorden en hun betekenis herleid. Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en speciaal voor deze uitgave verricht onderzoek zal dit Etymologisch woordenboek het nieuwe standaardwerk voor de Nederlandse etymologie worden. Voor het eerst wordt in het Etymologisch woordenboek het Belgisch Nederlands systematisch in de beschrijvingen betrokken. In november verschijnt het eerste deel (A – E). De gehele serie omvat naar verwachting vier delen, te verschijnen tussen 2003 en 2009. Naast deze gebonden uitgave wordt een website met geavanceerde zoekmogelijkheden ontwikkeld – www.etymologie.nl – waarop telkens de meest actuele beschrijvingen zullen worden gepubliceerd.SubstraattheorieUitgaande van nieuwe wetenschappelijke inzichten, gebaseerd op de substraattheorie, zijn vele lemmata aan een kritische herbestudering onderworpen. Vele woorden die voorheen als Indo-Europese erfwoorden werden beschouwd, bleken volgens nieuw onderzoek substraatwoorden te zijn. In geen enkel ander etymologisch woordenboek – ook niet de meest recente uitgaven in het Duits, Engels of Scandinavisch – zijn toepassingen van de substraattheorie aan te treffen. Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is daarom ook buiten het Nederlandse taalgebied vernieuwend!Bronnenonderzoek voor oude dateringenEen ander uniek kenmerk van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is het systematisch bronnenonderzoek naar oude dateringen van woorden en de ontwikkeling van woordbetekenissen. Vooral dit laatste aspect krijgt bijzondere aandacht in het woordenboek: waar de betekenisontwikkeling in het Nederlands afwijkt van die in verwante talen geeft het Etymologisch woordenboek aan welke culturele, historische en taalkundige veranderingen hierop van invloed zijn geweest. Alle dateringen van zowel de woorden als de ontwikkeling van woordbetekenissen zijn voorzien van controleerbare bronaanduidingen.Teken in op de hele serie en ontvang de nog te verschijnen delen met 10% korting.Zie hiervoor de pagina Bestelinformatie.