Etymologisch Woordenboek

Etymologisch Woordenboek


Auteur:Jan de Vries

  • Nederlands
  • 467 pagina’s
  • Het Spectrum
  • juni 2002
  • Samenvatting

    Het Nederlands kent tal van vreemde woorden die via allerlei omzwervingen in onze taal terecht zijn gekomen. Bij sommige van die woorden is de herkomst nog duidelijk te zien, andere woorden zijn in de loop van de geschiedenis zo veranderd dat hun herkomst in de vergetelheid is geraakt. Ook inheemse woorden hebben vaal zulke grote veranderingen ondergaan dat wij geen verband meer leggen met de oorspronkelijke betekenis. Het Etymologisch woordenboek geeft inzicht in de manier waarop Nederlandse woorden ontstaan zijn en zich in vorm en betekenis ontwikkeld hebben. Bij ieder woord wordt de oudst bekende vindplaats vermeld.