Ethiek & techniek

Ethiek & techniek


Redactie:Lamber M.M. Royakkers

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • augustus 2004
  • Samenvatting

    Techniek roept regelmatig ethische vragen op. Is kloneren toegestaan? Hoe veilig moet de spoortunnel onder het groene hart zijn? Hoeveel vliegtuiglawaai is nog aanvaardbaar? Ingenieurs hebben mete deze ethische vragen niet alleen als gewone burgers te maken, maar ook in hun dagelijkse beroepspraktijk. Ingenieurs zijn immers de makers en beheerders van technologie. Hierdoor vervullen ze een specifieke maatschappelijke rol en hebben zij een bijzondere verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu.De nadruk ligt in dit boek op de ethische vragen waar ingenieurs in hun dagelijkse werkpraktijk mee te maken krijgen. Aan bod komen onder andere ethische vragen bij het ontwerp van nieuwe technologie en de aanvaardbaarheid van risico’s en gevaren die technologie met zich meebrengt op het gebied van gezondheid en milieu. Ook is er aandacht voor de invloed van organisaties en het recht.Het boek Ethiek en Techniek. Morele overwegingen in de ingenieurspraktijk biedt een aantal ethische denkkaders aan, gebaseerd op normatief-ethische theorieen en de beroepsethiek, om beter over ethische vragen in de techniek te kunnen nadenken. Ook wordt een analysemodel voor ethische vragen gepresenteerd waarmee tot een moreel oordel gekomen kan worden. Dit alles wordt geillustreerd aan de hand van een groot aantal cases en voorbeelden zoals de rampen met de ‘Challenger’ en de ‘Herald of Free Enterprise’, het ontwerp van een lichtgewicht auto (het DutchEVO-project) en de risico’s van dioxine en onkruidverdelgingsmiddelen.Het boek leent zich ook uitstekend voor zelfstudie, onder andere door het veelvuldig gebruik van aansprekende cases en voorbeelden en de vragen die aan het eind van ieder hoofdstuk zijn opgenomen.