Boekbeschrijvingen

Ethiek in sociaalagogische beroepen

Ethiek in sociaalagogische beroepen


Auteur:Jacquelien Rothfusz

  • Nederlands
  • 328 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • maart 2012
  • Samenvatting

    Maatschappelijk werkers, sociaalpedagogisch hulpverleners, pedagogen en cultureel werkers verlenen hulp en diensten aan mensen die kwetsbaar zijn. Hierbij spelen normen en waarden een grote rol. Ethiek in sociaalagogische beroepen behandelt de belangrijkste ethische begrippen en legt de relatie met de verschillende beroepscodes van sociaalagogische beroepen. Ethiek in sociaalagogische beroepen is verdeeld in een algemeen en een beroepsgericht deel. In het eerste deel wordt de theoretische basis gelegd, waarin de basisbegrippen van ethiek en de normatieve theorieen worden besproken. Daarnaast wordt een stappenplan gepresenteerd, dat gebruikt kan worden om ethische dilemma’s te analyseren en tot een verantwoorde keuze te komen. Het tweede deel gaat in op beroepsgerichte ethiek waarbij de nieuwe beroepscodes van IFSW/IASSW, MWD, NVO en Phorza uitgebreid worden behandeld. Ten slotte wordt voor de verschillende beroepsgroepen een casus geanalyseerd met gebruik van een overzichtelijk stappenplan. Door middel van realistische casussen, die in overleg met het werkveld gekozen zijn, biedt het boek handvatten om morele problemen zorgvuldig te analyseren en professionele keuzes te verantwoorden. Daarnaast wordt elk hoofdstuk afgesloten met individuele en groepsopdrachten waardoor studenten actief een professionele moraal leren ontwikkelen.

    Exit mobile version