Estate Planning

Estate Planning


Auteur:F. Sonneveldt

  • Nederlands
  • 392 pagina’s
  • SFFU
  • augustus 2004
  • Samenvatting

    Steeds meer wordt men zich ervan bewust dat de fiscus een behoorlijk deel van het vermogen claimt als iemand overlijdt, zeker als onvoldoende aandacht is besteed aan de wijze waarop het vermogen na overlijden wordt verkregen door de nabestaanden. Tevens kunnen moeilijkheden ontstaan als niet voldoende is geregeld wat de nabestaanden uit de nalatenschap zullen verkrijgen.In deze zevende druk wordt een compleet en actueel overzicht gegeven van de mogelijkheden van vermogensoverheveling tijdens leven en na overlijden, vanuit nationaal en internationaal perspectief. Helder en uitgebreid worden toegelicht o.a. het nieuwe erfrecht, levensverzekeringen, civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van huwelijksvermogensrecht en erfrecht in het kader van vermogensplanning en Anglo-Amerikaanse trust.