Espanol profesional 1

Espanol profesional 1


Auteur:Bursgens

  • Nederlands
  • Intertaal
  • Samenvatting

    Het tekstboek van Espanol Profesional 1 bestaat uit een Introduccion en 18 lecciones met een geintegreerd oefengedeelte.De 18 lecciones zijn overzichtelijk opgebouwd en bestaan elk uit acht pagina’s:- Op de eerste twee pagina’s worden nieuwe talige en interculturele competenties aangereikt, aan de hand van realistische scenario’s uit de dagelijkse bedrijfsvoering van Torres y Compania S.L., een chocoladefabriek in Catalonie. Thema’s die aan bod komen, zijn onder andere zakenreizen, klantenbezoeken en conferenties. – Bij Realidad Hispanica wordt aandacht geschonken aan zowel culturele informatie als aan beroepsgerelateerde thema’s uit de Spaanstalige wereld. Realidad Hispanica richt zich vooral op leesvaardigheid en bestaat uit een pagina.- Op de Recuerde-pagina staat een samenvatting van de grammaticale en communicatieve onderwerpen van de les.- Elke les sluit af met A practicar, vier pagina’s met oefeningen. Hierin wordt de kennis van de lesstof verdiept. De afwisselende oefeningen en activiteiten dienen om de kennis van grammatica en woordenschat te verstevigen en de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid te ontwikkelen.Achter in het tekstboek zijn opgenomen:- overzichtspagina’s met de belangrijkste grammaticale onderwerpen, Spaanse zinnen in de les en aardrijkskundige namen;- partnerpagina’s: oefeningen in tweetallen;- transcripties van de luisterteksten die niet in de les staan afgedrukt;- een woordenlijst per les en een alfabetische woordenlijst (beide Spaans – Nederlands).In het tekstboek zijn twee audio-cd’s ingelegd, met daarop de luisterteksten uit het tekstboek.