Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie

Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie


Auteur:Ceciel Borghouts

  • Nederlands
  • 288 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juni 2011
  • Samenvatting

    De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) heeft het initiatief genomen om het onderwerp ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie op de onderwijsagenda te zetten en stappen te ondernemen om te komen tot landelijke eenduidigheid. Het ministerie van OCW heeft in 2008 een subsidie toegekend om het protocol te ontwikkelen.Het landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (protocol ERWD) richt zich op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.