Er voor staan

Auteur:Arja Peters

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • Boekencentrum
  • februari 2002
  • Samenvatting

    In de kerk wordt veel vergaderd. Dat is ook nodig om het vele werk zo goed mogelijk te organiseren en in goede banen te leiden. Veel ambtsdragers en vrijwilligers klagen echter, dat er tijdens een vergadering zo weinig ruimte is voor inhoudelijke bezinning. De vele onderwerpen van de agenda verdringen dan het spirituele moment en de tijd met elkaar tot een goed gesprek te komen.Deze bundel vergaderopeningen wil een handreiking bieden aan hen die regelmatig een vergadering moeten openen. Het doel van de bundel is stof aan te reiken voor een vergaderopening die aansluit bij de inhoud van de vergadering of doelstelling van de groep die het gebruikt. In totaal zijn 48 vergaderopeningen opgenomen, verdeeld over zes werkvelden: Pastoraat (A.Romein), Diaconaat (A. Peters), Apostolaat (M.A. Noordeloos), Kerkopbouw (N. Dijkstra-Algra), Jeugdwerk (H. van Wijngaarden) en Ouderenwerk (L. Romein).In een inleidend hoofdstuk zijn suggesties gegeven voor verwerking. Iedere bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen: kerntekst, schriftlezing, beknopte uitleg, overweging, gebedstekst, tekst voor bezinning, liedsuggesties.