Epicurus in 90 minuten

Epicurus in 90 minuten


Auteur:P. Nieuwenhuyse

  • Nederlands
  • 529 pagina’s
  • Holland B.V.
  • mei 2003
  • Samenvatting

    Epicurus (341-271) werd geboren op het eiland Samos. Ondanks de moeilijke tijden waarin hij opgroeide, zag hij kans om zijn filosofische ideeen uit te werken. In 306 stichtte hij zijn beroemde Tuin, waarin het genot als hoogste goed werd gecultiveerd. Epicurus in negentig minuten beschrijft het leven en werk van deze omstreden filosoof en zijn praktische recept voor een gelukkig leven in een wereld die in korte tijd was veranderd van een overzichtelijke Griekse stadsstaat in de grootschaligheid van de kosmopolis.