Eok Cba 3/4 Financiering En Vermogen

Eok Cba 3/4 Financiering En Vermogen


Auteur:K. Benschop

  • Nederlands
  • 190 pagina’s
  • SDU
  • juli 2003
  • Samenvatting

    Economie op Koers onderscheidt zich door het aanbieden van een complete serie lesmateriaal voor niveau 3. Deze serie kan bovendien gebruikt worden als lesmateriaal voor een gecombineerd niveau 3 / niveau 4-opleidingstraject. Desgewenst met gedifferentieerde lestempo’s. De niveau 4-leerling kan met grotere zelfstandigheid aan het werk.De leerling kan de stof zelfstandig doorwerken. Het mag niet gebeuren dat de leerling ‘vast komt te zitten’. De leraar kan zich concentreren op de zaken die echt om aandacht vragen. Dit biedt de mogelijkheid tot tempodifferentiatie in de klas. Tevens sluit dit aan op de moderne didactische werkvormen: individueel werken, de school als ‘studiehuis’.De leerlingen zijn sterk resultaatgericht. Deze methode biedt de leerlingen ruim voldoende (praktijkgericht) oefenmateriaal. De zwakke leerling moet veel oefenmateriaal kunnen doorwerken, zowel in de klas als daarbuiten. De betere leerling kan eventueel opgaven overslaan. De docent kan dit het best beoordelen. Na elke leerstap volgt een aantal gelijksoortige opgaven; pas daarna kunnen opgaven volgen waarin verschillende leerstappen geintegreerd zijn verwerkt.Overal waar mogelijk wordt aandacht besteed aan het effectief gebruik van de computer. In de boeken voor de administratieve toepassingen fungeert het marktleidende programma Exact als rode draad bij het werken met computer-bestanden. De opgenomen boeken zijn afgestemd op Exactversie 6.x/7.x en Exact (fl.- of fl./Euro-editie) voor Windows versie 3. Beide versies worden voorlopig naast elkaar aangeboden. Door de beschikbaarheid van aan de onderwijssituatie aangepaste computeradministratiebestanden (als onderdeel van de docentenhandleidingen) kunnen deze vakken in de vorm van een ‘kantoorsimulatie’ worden aangeboden.Praktische docentenhandleidingen bij alle delen: tips; uitwerkingen van de opdrachten; extra oefenstof; diskette met uitgewerkte opdrachten/bestanden.