Entree/LVS toetsen oefenboeken set / 2013/2014 – Groep 5 – Versie 1.0 / deel Opgaven en Antwoorden/uitlegboek

Entree/LVS toetsen oefenboeken set / 2013/2014 - Groep 5 - Versie 1.0 / deel Opgaven en Antwoorden/uitlegboek


Auteur:O.H.M. Sanders

  • Nederlands
  • 2 pagina’s
  • SM&C Internet Services B.V.
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Met de oefenboeken set, bestaande uit een opgavenboek (ca. 332 pag.) en een antwoorden- en uitlegboek (ca. 282 pag.) kan uitgebreid geoefend worden voor de Entree|LVS toetsen in groep 5, voor de vakken Rekenen, Taal en Studievaardigheden.Deze oefenboeken set is ook geschikt voor gebruik in het schooljaar 2014/2015.Tijdelijke actie: na ontvangst van deze set bij u thuis kunt u zich bij de oorspronkelijke uitgever melden – en dan uitsluitend telefonisch – voor een aanvullend gratis online oefenpakket voor het komende schooljaar. De info daarvoor staat in de boeken set.In de set komen de volgende vakken en thema’s aan de orde:RekenenVragen over: Geld, getallen + getalsbenadering, tabellen, grafieken, cirkels, maten, meten, tijd en snelheid etc.TaalBegrijpend lezen Werken met teksten met vragenOntleden Onderwerp, persoonsvorm, zinnen knippen, gezegdeTaal/spelling Allerlei spellingsoefeningen en spelling uitlegdocumentInterpunctieLeestekens, zinnen, woordenSchrijven Teksten aanpassen / verbeterenWoordenschat Op verschillende manieren werken aan de woordenschatStudievaardighedenVragen over: Grafieken, tabellen, cirkels, schema’s, informatie verwerken / naslagwerken, kaart en kaartgebruik, woorden/woordvolgorde.