Enqueteren En Gestructureerd Interviewen / Basisboek

Enqueteren En Gestructureerd Interviewen / Basisboek


Auteur:D.B. Baarda

  • Nederlands
  • 146 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2000
  • Samenvatting

    Enqueteren en gestructureerd interviewen geeft praktische aanwijzingen voor het maken van een (schriftelijke) vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van gestructureerde interviews.Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek. Elk hoofdstuk start met de leerdoelen en eindigt met alle begrippen die in dat hoofdstuk zijn behandeld. Aan de orde komen het formuleren van egoede? vragen en het bedenken van ejuiste? antwoordalternatieven. Ook aan de vormgeving en lay-out van een vragenlijst is veel aandacht besteed. Het boek gaat uitgebreid in op de praktische voorbereidingen die je moet treffen als je gegevens wilt gaan verzamelen via een enquete of gestructureerd interview.Specifieke vaardigheden die van belang zijn voor het afnemen van mondelinge interviews passeren de revue: het inleiden van een interview, het op de juiste manier stellen van vragen, het doorvragen, het verbaal en non-verbaal stimuleren van de respondent om eeerlijke? antwoorden te geven en ten slotte het reageren op emoeilijke? situaties. De theorie wordt geillustreerd aan de hand van veel voorbeelden.