Energie-omzetting / vermogenselektronica / 4MK-DK3401 / deel Kernboek

Energie-omzetting / vermogenselektronica / 4MK-DK3401 / deel Kernboek


Auteur:A.F. Backer

  • Nederlands
  • 204 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • februari 1999
  • Samenvatting

    De kwalificatiestructuur Elektrotechniek vindt in de serie [email protected] haar uitwerking in de onderverdeling tussen kernboeken en werkboeken. Voor het vierde semester (4 MK) zijn voor de deelkwalificaties 3401 en 3402 aparte series kernboeken en bijbehorende werkboeken beschikbaar. [email protected] is ontwikkeld volgens de actuele inzichten in het zelfstandig leren en werken Hiertoe bevatten de uitgaven uiteenlopende didactische’ componenten die het onderwijsleerproces optimaal bevorderen.