Energetica Van De Ziel

Energetica Van De Ziel


Auteur:J. Pierrakos

  • Nederlands
  • 326 pagina’s
  • Becht’s Uitgevers-Maatschappij, H.J.W.
  • februari 2004
  • Samenvatting

    Energetica van de zielJohn C. Pierrakos, M.D., is de grondlegger van een diagnose- en behandelingsmethode die gebaseerd is op visuele en via pendelen verkregen waarnemingen van het menselijk energieveld. De gegevens uit deze observaties combineerde hij met inzichten uit de moderne natuurkunde, psychotherapeutisch lichaamswerk uit de bio-energetica en een conceptuele visie die door zijn echtgenote Eva Pierrakos is ontwikkeld. Deze methode van healing, door hem core energetics zielsenergetica – genoemd, richt zich op het losmaken van energieen in het lichaam, door te werken aan de verdedigingsmechanismen van het ego en de persoonlijkheid. Zielsenergetica is een nieuwe, geintegreerde methode om de groei en de evolutie van de hele mens te bevorderen. ‘Energetica van de ziel is verplichte kost voor iedereen die manuele therapie toepast. Zielsenergetica verenigt al onze fysieke, emotionele, rationele en spirituele kanten in een krachtig systeem om onszelf te doorgronden. Ik heb groot respect voor dr. Pierrakos. Zijn werk en leven spreken boekdelen.’ – Barbara Brennan, auteur van Licht op de aura en Bronnen van Zicht.