En Het Geschiedde…

Auteur:Paul Maier

  • Nederlands
  • 108 pagina’s
  • Boekencentrum
  • augustus 2003
  • Samenvatting

    Sinds de instelling van het kerstfeest onder Constantijn de Grote, is dit het bekendste en meest gevierde christelijke feest. Tegelijk is er geen feest waarover meer mythen en onwaarheden zijn ontstaan dan over het kerstfeest. De geboorteplaats van Jezus is in verhaal vaak een grote stal vol vee. De herders zijn brave borsten met een lam over de schouders en de wijzen zijn gelovige koningen uit verre landen op zoek naar hun redder. De bekende Amerikaanse historicus Paul Maier rekent in dit boek af met de fabels rond het kerstverhaal en komt met een boeiende historische weergave van de tijd waarin Jezus werd geboren. Met een overvloed aan interessante historische feiten probeert hij antwoorden te geven op vragen als: Waarom gaf Augustus opdracht tot de inschrijving? Wanneer en waar werd Jezus geboren? Wie was Herodes en wie waren de wijzen? Hoe zit dat met de ster van Bethlehem? Daarnaast schetst hij een treffend beeld van Jozef, Maria en de herders. En het geschiedde… is een verrassend en boeiend boek over de historische achtergrond van het bekendste christelijke feest.