Emotionele intelligentie spelenderwijs ontwikkelen

Auteur:C. Liebertz

  • Nederlands
  • 143 pagina’s
  • Panta Rhei
  • juni 2008
  • Samenvatting

    Theorie en praktijk van de gevoelsontwikkeling bj kinderen.Het belang van het ontwikkelen van emotionele vaardigheden bij kinderen wordt steeds meer onderkend. Een kind dat bewust met zijn eigen gevoelens kan omgaan, kan zich beter in de gevoelens van anderen verplaatsen, en daar evenwichtiger mee omgaan. Het is de belangrijkste opgave van het onderwijs om deze vaardigheden te ontwikkelen. Het eerste deel van het boek bevat uitgebreide achtergrondinformatie over de aard van emotionele intelligentie, en de relatie met het recente hersenonderzoek. Het tweede deel is een praktische uitwerking van de ideeen van Daniel Goleman over emotionele intelligentie, met tal van spelen en oefeningen voor gebruik in de klas. De spelletjes zijn geschikt voor alle leeftijden. Met speciale aandacht voor de rol van humor.