Emo’s reis

Emo's reis


Auteur:D.E.H. de Boer

  • Nederlands
  • 496 pagina’s
  • Friese Pers Boekerij Uitgeverij Noordboe
  • mei 2011
  • Samenvatting

    Een abt uit de Lage Landen maakte in de 13e eeuw een tocht van Wittewierum naar Rome. Professor Dick de Boer volgt zijn spoor in deze schitterende cultuur-historische reisgidsDe Boer reconstrueert nauwgezet en dag voor dag de reis van Emo van Wittewierum en schetst en passant een fascinerend beeld van het Europa van de 13e eeuw, gebaseerd op onder meer heiligenlevens, pauselijke stukken, kronieken en liederen. Ook is er aandacht voor beeldbepalende figuren uit die tijd. De gids is rijk geillustreerd met kaartjes en foto’s van sporen uit de middeleeuwen: u ziet Europa zoals het toen was! Emo is niet alleen beroemd geworden door zijn Kroniek, ook was hij de eerste student uit de Lage Landen in Oxford. In Emo’s tijd waren de kloostergebouwen net voltooid, maar hij zal zijn doorgereisd naar Turijn. Mogelijk heeft hij daar, na een bezoek aan de St. Jans-kathedraal, de rust verkozen van een overnachting in het benedictijner klooster van Santa Maria Pulcherada in San Mauro, op de andere oever van de Po. Na een verwoesting door de Saracenen omstreeks 990 bereikte die abdij juist in Emo’s tijd het hoogtepunt van haar bloei. Maar de vijandelijkheden in de regio putten haar zo uit, dat ze in 1474 in een commanderij werd omgevormd. Nu huist het gemeentebestuur in de schaarse resten van de kloostergebouwen.