Elsschot

Elsschot


Auteur:Vic van de Reijt

  • Nederlands
  • 414 pagina’s
  • Athenaeum-Polak & Van Gennep
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Willem Elsschot (1882-1960) werd bekend als schrijver maar was voor alles de reclameman Alfons De Ridder. Zijn zakelijke correspondentie overtreft in omvang vele malen zijn literaire brievenproductie. Romans als Lijmen – Het Been, Kaas en Het Tankschip geven een inkijk in het zakenmilieu waarin de schrijver zijn leven lang vertoefd heeft. In hoeverre heeft dat zakenleven de schrijver beinvloed?Vic van de Reijt kreeg toegang tot het zakelijke archief van Alfons De Ridder, dat bewaard was gebleven in een vochtige Antwerpse kelder. De ontdekkingen die hij daarin deed vormen het hart van de eerste biografie die recht doet aan de schrijver en de zakenman. En dan blijkt dat de zachtmoedige Frans Laarmans het in de praktijk vaak tegen deharde mijnheer Boorman moest afleggen; Elsschots literaire werk kan worden gezien als een vorm van boetedoening voor zijn zakelijk handelen.Met zijn biografie brengt Van de Reijt een hommage aan een auteur die stilistische beknoptheid hoog in zijn vaandel had staan. Daarnaast schetst hij een geschiedenis van een periode waarin de emancipatie van Vlaanderen haar beslag kreeg, want ook daarin speelde De Ridder / Elsschot een belangrijke rol.