Elkaars Mens

Elkaars Mens


Auteur:Hans Bouma

  • Nederlands
  • 46 pagina’s
  • Kok
  • november 2002
  • Samenvatting

    Dit boekje gaat over leven als samenleven, leven in meervoud. Het gaat over de betekenis die we mogen hebben voor anderen. Hierin zijn talrijke variaties mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld door je beroep iets voor anderen betekenen. Of in het kader van vrijwilligerswerk. Dit boekje richt zich op toch weer een ander aspect van ‘leven in meervoud’. Het thema is: de heel directe en persoonlijke wijze, waarop mensen in allerlei relaties elkaars mens kunnen zijn. Er zijn vormen van ‘medemenselijkheid’, die een heel speciale warmte hebben – die in hun soort uniek kunnen zijn.