Elementaire sociale vaardigheden + Cd-ROM

Elementaire sociale vaardigheden + Cd-ROM


Auteur:K. Van Meer

  • Nederlands
  • 151 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • 2
  • december 2001
  • Samenvatting

    Communiceren is een belangrijk onderdeel van vrijwel elk beroep. Of communicatieprocessen effectief verlopen is niet alleen afhankelijk van aan te leren technieken, maar vooral ook van de ‘echtheid’ van iemands optreden. Om effectief te kunnen communiceren heb je (zelf)kennis nodig over je eigen kwaliteiten.Dit leerpakket (boek inclusief 2 cd-roms en een aparte serie videoprogramma’s) biedt de gelegenheid om op basaal niveau tot zelfkennis te komen en – indien nodig – basale vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo kan een fundament worden gelegd voor de ontwikkeling van vaak complexe beroepsvaardigheden. Dit leerpakket is breed van opzet, dat wil zeggen niet gericht op een bepaald type beroepsopleiding. Door het basale karakter en door het vermijden van psychologisch vakjargon is het bruikbaar voor opleidingen in zowel middelbaar als hoger beroepsonderwijs. De samenstellende elementen – boek, cd-roms en video’s – nodigen uit tot een interactieve wijze van leren, die verder gaat dan consumeren. Deze activerende leergang maakt het mogelijk om aan te sluiten bij verschillende niveaus en om te komen tot feitelijke beheersing van de opgenomen vaardigheden.