Elementair belastingrecht

Elementair belastingrecht


Auteur:L.G.M. Stevens

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Elementair Belastingrecht verschaft informatie over het belastingrecht op het niveau dat voor de algemene ontwikkeling van een academicus wenselijk wordt geacht. De doelgroep bestaat uit economen, accountants, controllers, (bedrijfs)juristen en bedrijfskundigen die als intermediair willen kunnen fungeren tussen de onderneming en de fiscale specialist. Grote aandacht is besteed aan de didactische formule. Vele voorbeelden verlevendigen de studiestof. De structuur van de Nederlandse belastingwetgeving wordt vanuit verschillende gezichtspunten belicht. De positie van ondernemers en particulieren krijgt afzonderlijke aandacht. De nadruk ligt op de winstbepalingsvraagstukken in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Aan bijzonderheden zoals samenwerkingsvormen, deelnemingsverhoudingen, fusies, inbreng in BV of NV, ondernemersfaciliteiten en doorschuivingsmogelijkheden wordt ruime aandacht besteed. Ook de vermogensinkomsten komen aan bod. De verbruiksbelastingen worden in algemene zin besproken. De omzetbelasting als belangrijkste verbruiksbelasting wordt daarbij de grootste ruimte toegemeten. Voorts wordt aandacht besteed aan de inhoudingen op het loon wegens hun toenemend belang voor het bedrijfsleven. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de internationale werking van ons belastingstelsel. Leo Stevens (1944) is emeritus-hoogleraar fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en kroonlid van de SER. Hij schreef in 1980 zijn proefschrift ‘Belasting naar draagkracht’. Zijn oratie (1986) behandelde de mogelijkheden van het splitsingsstelsel. Zijn afscheidsrede in 2006 ging over Fiscaal gezinsbeleid. Hij was als onafhankelijk wetenschappelijk adviseur betrokken bij de Belastingherziening 2001, maakt deel uit van diverse SER-commissies, was onafhankelijk lid van de Waarderingskamer en was voorzitter van het door het Kabinet ingestelde Ondernemersklankbord Regeldruk. Hij is opsteller van het middellange termijnadvies voor MKB Nederland ‘Voluit vooruit voor het MKB’ (2005). Hij schreef een groot aantal studieboeken en artikelen over fiscaal beleid. Publieksgerichte publicaties van zijn hand zijn ‘Belasting, weggegooid geld?’ (2002), ‘Fiscale Fascinatie’ (2006) en ‘Naar een solidaire participatiemaatschappij’ (2008). Ruud de Smit (1985, Gouda) heeft aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de opleiding Fiscale Economie afgerond. Hij startte zijn loopbaan bij Ernst & Young op de internationale belastingadviespraktijk. In 2010 vervolgde hij zijn loopbaan als docent Fiscale Economie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en trad hij in dienst bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Verder is De Smit auteur en/of redacteur van enkele fiscale (studie)boeken en wetenschappelijke publicaties en annotaties.