Elektronica en Visual Basic

Elektronica en Visual Basic


Auteur:B. Kainka

  • Nederlands
  • 188 pagina’s
  • Elektor International Media BV
  • maart 2002
  • Samenvatting

    Elektronica en Visual Basicexperimenten met de PCIedereen is al wel eens op het idee gekomen om dingen met de PC te automatiseren of te bewaken. Vaak zijn de bestaande PC-poorten prima geschikt voor dit soort werk. De noodzakelijke extra elektronica kan dan zeer eenvoudig en goedkoop gehouden worden. In dit boek vindt u een aantal experimenten met de seriele interface, die zowel de elektronische mogelijkheden als de aanpak van de programmering treffend illustreren.Alle experimenten worden mede door eenvoudige Visual Basic programma’s gerealiseerd.Enige voorbeelden:Meten van grootheden als tijd, licht, temperatuur en spanning, AD-omzetter met een transistor, voltmeter, grafische weergave van meetresultaten, logic analyser, null-modem verbinding, gegevensoverdracht d.m.v. licht, etc, etc.Het boek gaat ook dieper in op het programmeren van Windows. Er wordt o.a. getoond, hoe enige API-aanroepen direct met behulp van Visual Basic kunnen worden uitgevoerd. Bovendien wordt beschreven hoe een nieuwe DLL voor de seriele poort in Delphi 4 kan worden opgezet. De lezer verkrijgt zo de informatie, die nodig is om een DLL met zelf gedefinieerde functies te kunnen schrijven.