Elektrische Energie / 1

Elektrische Energie / 1


Auteur:Ronnie Belmans

  • Nederlands
  • 300 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • december 2010
  • Samenvatting

    Elektrische energie geeft een overzicht van het elektrisch energiesysteem. Aan de basis hiervan ligt een wiskundige formulering van wisselstroom bij een- en driefasige systemen. Elektriciteit wordt zowel in grotere centrales als gedecentraliseerd opgewekt en bereikt de eindgebruiker via het transmissie- en distributienet. In een geliberaliseerde energiemarkt zijn hierbij verschillende partijen betrokken. Transformatoren spelen in deze netten een belangrijke rol. Vervolgens komen in dit studieboek de belangrijke groepen elektrische verbruikers aan bod: motoren, al dan niet toerental geregeld, verlichtingstechnologie en elektromagnetische materiaalverwerking. Naast de basiselementen van de fysische werking, worden steeds de elektrische karakteristieken afgeleid. De interactie van de vermogenelektronische interface met het elektriciteitsnet vormt een essentieel onderdeel met het oog op rationeel energiegebruik. Veiligheid, zekerheid en spanningskwaliteit vormen het sluitstuk van een goed werkend elektrisch energiesysteem.