Eldorado / Duits Vwo / Deel Tekst/Opdrachtenboek

Auteur:Schilleman

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juni 2004
  • Samenvatting

    Eldorado is een methode voor literatuur en heeft aparte edities voor havo en vwo. Per niveau is er een vakoverstijgend basisboek dat een overzicht van literaire begrippen, literatuurgeschiedenis en een leesgids met modellen voor verslagen bevat. Dankzij de aparte teksten- en opdrachtenboeken voor Duits, Nederlands, Engels en Frans zorgt Eldorado voor heldere onderlinge afstemming tussen de verschillende talensecties en voorkomt overlappingen. Leerlingen en docenten hebben de keus uit een groot aantal teksten: proza, poezie en toneel, van nieuwkomers tot oudgedienden. De opdrachten zijn helder ingedeeld en ‘to the point’, leesplezier is een belangrijk doel van Eldorado.