Eigenlijk zegt u dat u dood wilt

Eigenlijk zegt u dat u dood wilt


Auteur:Paul van Hoek

  • Nederlands
  • 60 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • juli 2009
  • Samenvatting

    Clienten die suicidegedachten hebben, zijn meer bezig met overleven dan met dood willen. Dat is een essentieel uitgangspunt in dit boek. Het boek behandelt de te doorlopen stappen voor professionals in de hulpverlening. Centraal staat het in gesprek zijn met een (mogelijk) suicidale client. Onder meer gaat het om signalen opvangen inzake gedachten over uitzichtsloosheid en de wens tot levensbeeindiging, deze klip en klaar bespreekbaar maken en vervolgens tot een actieplan komen dat gedachten aan zelfdoding minstens opschort. De hulpverlener zal hierbij verantwoordelijkheid op zich nemen en directief optreden.Naast gesprekselementen per stap in het gesprek met de suicidale client, reikt dit boek in kaderteksten enige aanvullende informatie en daarnaast stof tot nadenken aan. Deze teksten zijn bedoeld ter ondersteuning van het uitgangspunt dat preventie van zelfdoding in de hulpverlening een groot goed is. Paul van Hoek was lange tijd werkzaam als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Hij is thans vooral werkzaam als trainer en docent.Frans Brinkman was eveneens sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, trainer en docent. Hij is onder andere auteur van het boek ‘Individuele gespreksvoering’.