Eigen-wijs / deel Liedbundel voor het basisonderwijs / druk 5

Auteur:F. Haverkort

  • Nederlands
  • 352 pagina’s
  • Muzikale Vorming
  • 2
  • september 1999
  • Samenvatting

    Eigen-wijs is een liedbundel voor kinderen van 4 – 12 jaar. Behalve in het primair onderwijs zijn de liederen ook buiten de school te gebruiken. De bundel bevat ruim driehonderd liederen, verdeeld over alle groepen van het basisonderwijs. Ongeveer de helft hiervan is voorzien van didactische aanwijzingen. Deze zijn gericht op een zo muzikaal en aantrekkelijk mogelijke wijze van aanleren. Ook is een aantal liederen voorzien van ideeen voor uitbreiding van de activiteiten. Wij hopen dat de gebruiker door deze aanwijzingen zelf voldoende vaardigheden ontwikkelt om ook andere liederen op een dergelijke manier aan de groepen te leren.