Effectieve Instructie En Doelmatig Klassemanagement

Effectieve Instructie En Doelmatig Klassemanagement


Auteur:Veenman

  • Nederlands
  • 279 pagina’s
  • Swets & Zeitlinger
  • 10
  • juli 2003
  • Samenvatting

    S. Veenman, P.Lem, E. Roelofs & F. NijssenEffectieve instructie en doelmatig klassemanagentEen schoolverbeteringsprogramma voor enkelvoudige en combinatieklassenHet goed leiden en organiseren van een klas of een groep leerlingen en het goed plannen, structureren en coordineren van de activiteiten van de leerlingen, zijn belangrijke vaardigheden waarover een leerkracht, met name in een combinatieklas, moet beschikken. Zonder ordening van de les is effectief leren van leerlingen via een doelgerichte en doelmatige instructie niet mogelijk. Het doel van het programma voor schoolverbetering is leerkrachten te helpen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door middel van een aantal concrete handreikingen op het terrein van leertijd, instructie, klassemanagement, zelfstandig werken en samenwerking op teamniveau.