Boekbeschrijvingen

Effectieve Handelingsplanning

Auteur:M. van de Wiel

  • Nederlands
  • 200 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • mei 2007
  • Samenvatting

    Handelingsplanning heeft als doel onderwijs, begeleiding, behandeling en aanpak van zorgleerlingen te verbeteren. In een handelingsplan verwerkt men zo mogelijk expliciete onderzoeksgegevens. Maar effectieve handelingsplanning baseer je niet alleen op dergelijk onderzoe. Vanuit de eigen ervaringen wordt de kennis over het kind vergroot en ingezet om de processen die je met het kind doorloopt te verbeteren. Het handelen zelf kun je dus zien als een doorlopend proces van diagnostiek. Effectieve handelingsplanning is ook een werkwijze waarbij het maken van een groepsplan en een handelingsplan direct gerelateerd zijn aan het handelen met de groep en de kinderen.Dit boek is ontstaan vanuit de schoolpraktijk en geschreven voor die praktijk. Vanuit ervaringen met de werkwijzen en processen beschrijven de auteurs een praktische werkwijze. Wat doe je met de informatie die je dagelijks verzamelt in het werken met je leerlingen? Hoe verwerk je die en hoe gebruik je die om je onderwijs te verbeteren? In het boek staat de praktijk dan ook voorop door de vele voorbeelden. De tekst in het boek is veelvuldig voorzien van verhelderende schema’s Deze zijn te gebruiken ter ondersteuning van het denken over handelingsplanning en mogelijke veranderings-processen binnen de school. De informatie is verwerkt naar voorbeelden van zorgstructuren voorverschillende onderwijssoorten: regulier basisonderwijs, speciale basisschool, REC-school.In deze herziene druk van Effectieve handelingsplanning is vooral hoofdstuk 9 over automatisering gewijzigd.Bij dit boke is een website met extra materiaal beschikbaar: www.handelingsplan.nlIn de reeks SOZ komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op gerichte extra aandacht voor kinderen met leer-en/of gedragsprobleman, in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. De uitgaven kenmerken zich door een koppeling tussen praktijk en theorie, een actuele beschrijving van de Nederlandse onderwijssituatie en een prettig leesbaar taalgebruik.De uitgaven zijn bestemd voor studenten aan lerarenopleidingen, cursisten van opleidingen speciale onderwijszorg, studenten sociale wetenschappen, deelnemers aan bijscholingen, geinteresseerde leerkrachten en ouders.

    Exit mobile version