Effectief Verplegen / 1

Effectief Verplegen / 1


Redactie:Th. Van Achterberg

  • Nederlands
  • 560 pagina’s
  • Kavanah
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    Verpleegkundigen willen met hun aandacht en handelingen een verschil maken in de zorg voor patienten, clienten, bewoners en anderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Op die gedachte sluit de boekenreeks Effectief Verplegen aan. Effectief Verplegen probeert met elk deel de onderbouwing van en kritische reflectie op de zorg voor verpleegkundigen te bevorderen. Daarvoor worden in ieder hoofdstuk basiskennis, kennis over verpleegkundige diagnostiek en interventies en analyses van casussen beschreven. De delen 1 en 2 behandelen veel voorkomende problemen in respectievelijk de somatische en de psychologische zorg. In Effectief Verplegen 3 vormt de niet veel voorkomende problematiek de ingang, maar beschrijven de hoofdstukken veel voorkomende doelgroepen in de zorg. Hier worden dus verpleegproblemen bij specifieke groepen patienten of zorgvragers belicht, terwijl verpleegproblemen die bij veel verschillende zorgvragers voor kunnen komen centraal staan in de delen 1 en 2. in deze nieuwe druk van Effectief Verplegen 1 is een hoofdstuk toegevoegd over vallen en valpreventie. Veel andere hoofdstukken zijn geheel herschreven of geactualiseerd. In ieder hoofdstuk is geprobeerd de gepresenteerde kennis zo goed mogelijk te onderbouwen met verwijzingen naar de (internationale) literatuur. Waar kennis uit onderzoek ontbreekt, is dit aangegeven en is gebruik gemaakt van gepubliceerde en ongepubliceerde expertkennis. Het mag duidelijk zijn dat de inhoud van dit boek algemene kennis bevat, kennis die in veel voorkomende situaties vaak van toepassing zal zijn. Net zo min als Evidence Based Practice staat voor ‘kookboekzorg’, is Effectief Verplegen 1 een receptenboek. Dat betekent dat in de praktijk altijd zal moeten worden afgewogen of algemene inzichten bij een specifieke patient, client of bewoner van toepassing zullen zijn.