Effectief leren in de les / Basisvaardigheden voor docenten / druk 1

Effectief leren in de les / Basisvaardigheden voor docenten / druk 1


Auteur:Sebo Ebbens

  • Nederlands
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 1996
  • Samenvatting

    Effectief leren in de les is een basisboek dat de theorie over algemene onderwijsmodellen relateert aan de praktijk van alledag. Het voorziet in de behoefte van (toekomstige) docenten om te leren van elkaars praktijkervaringen en bevat een rijkdom aan snel toepasbare adviezen. Een bron van inspiratie voor alle leraren die met een frisse blik naar hun lessen willen kijken. De praktijkgerichte aanpak onderscheidt Effectief leren in de les van soortgelijke boeken die de nadruk leggen op de theorie. Bovendien kent het basisboek een andere werkvolgorde: eerst de praktijk, vervolgens de theorie. De wetenschappelijke overwegingen, onderzoeksgegevens en argumenten geven de lezer de nodige ruimte voor eigen meningsvorming en invullingen.