Eetstoornissen + CD-ROM

Eetstoornissen + CD-ROM


Auteur:D. Bisschop Boele

  • Nederlands
  • 382 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • april 2005
  • Samenvatting

    Het hulpboek Eetstoornissen is een programma dat mensen begeleidt bij het stoppen met eetgestoord gedrag. Eetgestoord gedrag komt zeer veel voor, het is voor de mensen die hulp zoeken vaak moeilijk in de buurt goede hulp te vinden. Dit boek voorziet daarmee in een leemte.De auteur begeleidt zelfhulp- en nazorggroepen voor mensen met een eetstoornis en is ervaringsdeskundige. Eetstoornissen wordt gekenmerkt door een aantal bijzonderheden:Het is een compleet programma en bestaat uit oefeningen waarvan de lezer er elke week een paar doet.- De auteur maakt bepaalde ervaringen bespreekbaar die hij vanuit zijn achtergrond kent en die vaak tot terugval leiden. Zo ontdekte hij dat sommige ervaringen in bepaalde fasen van het herstel veel voorkomen (stemmingswisselingen, agressie, ruzie met familie en partner, enorme moeheid, nachtzweten). De auteur probeert ook zo veel mogelijk eetgestoorde gedragingen en gedachten feitelijk te benoemen. Dit gedrag is vaak een bron van schaamte. Maar het eigen eetgestoorde gedrag tonen, hoe genant ook, is het enige dat van belang is bij het genezen.- Veel aandacht wordt besteed aan het leren een effectief handelend iemand te zijn, om denken en handelen te veranderen. Dat helpt heel goed bij herstel.Het hulpboek Eetstoornissen is bedoeld voor mensen met eetstoornissen en voor therapeuten die werken met eetgestoorde mensen. Het boek is geschikt voor gebruik samen met een therapeut of voor zelfhulpgroepen.