Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen


Auteur:Lenie van den Engel-Hoek

  • Nederlands
  • 170 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juli 2011
  • Samenvatting

    Jonge kinderen hebben soms problemen met eten, drinken en/of slikken. De oorzaken daarvoor varieren sterk, van vroeggeboorte, anatomische of motorische problemen in het mondgebied tot langdurige sondevoeding en/of lichamelijke aandoeningen. Op basis van toegenomen kennis en ervaring is de inhoud van dit boek geheel herzien en zoveel mogelijk gebaseerd op praktische en wetenschappelijke bewijzen.De diagnostiek en behandeling van eet- en slikproblemen behoort tot de taken van de logopedist. De vierde herziene druk van Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen behandelt deze problematiek in al zijn facetten en stadia, met – onder meer – aandacht voor:- de normale ontwikkeling- classificatie en onderzoek- problemen bij drinken uit de borst of fles, eten met de lepel, drinken uit een beker en/of kauwen- de begeleiding bij eet- en slikproblemen- specifieke groepen kinderen met eet- en drinkproblemen- de begeleiding van prematuur geboren kinderen- de begeleiding van kinderen met langdurige sondevoeding- gedragsmatige aspecten van eet- en drinkproblemenDe auteur heeft bij de herziening nauw samengewerkt met een aantal collega’s van de afdeling ‘Logopedie – kinderen’ van het academisch ziekenhuis in Nijmegen. Ook is daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en inbreng van de afdelingen kinderneurologie (slik- en droolingteam) en kindergastroenterologie (eetteam).Eet- en drinkproblemen bij jongen kinderen is primair geschreven voor logopedisten en logopediestudenten, maar is zeker ook geschikt voor andere hulpverleners die beroepsmatig in aanraking komen met kinderen die problemen hebben met eten en slikken (artsen, verpleegkundigen, lactatiekundigen, dietisten, fysiotherapeuten en gedragskundigen).